Цаг үеийн мэдээлэл
монгол бахархалын өдөр

...

2022-11-18 20:30:00

Дэлгэрэнгүй..
Команд штабын сургууль болов.

...

2022-11-18 20:09:09

Дэлгэрэнгүй..
ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГА ХУВЬ ХҮНИЙ ТӨЛӨВШИЛ НИЙГЭМД ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛӨХ ВЭ" сургалт

...

2022-11-07 16:06:18

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэрлэгийн эхчүүдийн дунд "Алтан намар" өдөрлөг зохион байгуулагдав.

...

2022-11-03 14:49:06

Дэлгэрэнгүй..