Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 Засаг даргын тамгын газарт шатахуун нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
2 Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчид иалчид төлчдийн зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай ТАТАХ
3 Сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхэд хамгааллын баг байгуулах тухай ТАТАХ
4 Сумын төсөвт байгуулагуудын орон тоо батлах тухай ТАТАХ
5 Дархлаажуулалтыг аяныг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
6 Түүх соёлын үл хөдлөх дуррсаглын улсын үзлэг тооллогыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
7 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2022-2023 оны өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл хангах тухай ТАТАХ
8 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
9 "Эрүүл ажлын байр", "Эрүүл мэндийг дээдлэгч өрх" шалгаруулах болзолт уралдааныг сумын хэмжээнд зарлах тухай ТАТАХ
10 Сумын Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай ТАТАХ
11 Мал амьтны гоц халдварт "Шүлхий" өвчнөөс урьдчилан сэргилйэх дархаалуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
12 Цэргийн жинхэнэ албаны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлгын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
13 Баянхонгор сумын Засаг дарга Г.Энхбаярын нэрэмжит"Сорил-2- шалгалт зохион байгуулах тухай ТАТАХ
14 Хүүхдийн эрхийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай ТАТАХ
15 хөдөө аж ахуйн тооллого, хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай ТАТАХ
16 Монгол цэргийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай ТАТАХ
17 Сар шинийн баярын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр тоилох тухай ТАТАХ
18 Хамтарсан багийн гишүүдийн чиг үүргийг тодорхой болгох тухай ТАТАХ
19 Баг, хот айлд төрийн үйлчилгээ хүргэх тухай ТАТАХ
20 Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчид малчид төлчдийн зөвөлгөөн зохтон байгуулах тухай ТАТАХ
21 Засаг даргын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
22 Архидан согтуурахтай тэмцэх сарын аян зохион байгуулах тухай ТАТАХ