Засаг даргын Тамгын газрын танилцуулга

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль батлагдаж, 1992 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн энэ үеэс Сумын Засаг даргын Тамгын газар болж өөрчлөгдсөн.

Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь Баянсайр 7 дугаар багтай байршилтай 2023 онд 1,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Шинэ нутгийн удирдлагын ашиглалтад орж, үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа

 

Монгол Улсын Үндсэн хууль болон, Төрийн албаны тухай хууль, Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна.

Засаг даргын Тамгын газар нь үндсэн орон тоонд удирдах  ажилтан-3,  гүйцэтгэх-14,  багийн Засаг дарга-7,  аймгаас удирдлагатай 7, нийт  29 албан хаагчтай  .

Засаг  даргын  Тамгын  газрын 2023 оны ажиллагсдын

нэрс,  албан тушаал

 

д/д

Ажиллагсдын нэрс

Албан тушаал

1

2

3

1

С.Энхтөр

Сумын Засаг дарга

2

Б.Бямбаням

Орлогч дарга

3

Б.Наранбаатар 

Тамгын газрын дарга

4

П.Батгэрэл

Баянбулаг 1 дүгээр багийн Засаг дарга

5

Т.Билэггэндэн

Оройнбууц  2 дугаар багийн Засаг дарга

6

Ж.Солонго

Буйлсан  3 дугаар багийн Засаг дарга

7

П.Мөнхжаргал

Могой  4 дүгээр багийн Засаг дарга

8

Д.Баттөр

Товгор 5 дугаар багийн Засаг дарга

9

Г.Баянжаргал

Зүүнхаяа 6 дугаар багийн Засаг дарга

10

 Б.Хүрэлбаатар

Баянсайр 7 дугаар баг

11

Б.Гэрэлмөнх

Санхүүгийн  албаны дарга

12

Д.Должинсүрэн

Сан хариуцсан нягтлан бодогч

13

Д.Анхтуяа

Нягтлан бодогч

14

С.Батхүү

Хөдөө  аж  ахуйг  тасгийн  мэргэжилтэн

15

О.Дашдаваа

Хөдөө аж ахуйн   тасгийн  мэргэжилтэн

16

Э.Бат-Эрдэнэ

Байгаль орчны хяналтын  улсын  байцаагч

17

Л.Дашмаа

Нийгмийн  даатгалын  байцаагч

18

Л.Цэцгээ

Мал  эмнэлгийн  тасгийн  дарга,  Улсын  байцаагч

19

Э.Батцэцэг

Нийгмийн  халамжийн  мэргэжилтэн

20

С.Өлзий-Орших

Газрын  даамал

21

А.Бүжинлхам

Татвар  улсын байцаагч

22

Ж.Оргилмаа

Улсын  бүртгэгч

23

Б.Отгонжаргал

Нийгмийн  бодлогын  мэргэжилтэн

24

Д.Бямбадулам

Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн

25

П.Соёлмаа

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

26

Т.Батсүх

Нярав

27

Б.Амарбаяр

Жолооч

28

Б.Батжаргал

үйлчлэгч

29

Н.Алтангэрэл

Сахиул-слесарь

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль батлагдаж, 1992 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн энэ үеэс Сумын Засаг даргын Тамгын газар болж өөрчлөгдсөн.

Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь Баянсайр 7 дугаар багтай байршилтай 2023 онд 1,3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Шинэ нутгийн удирдлагын ашиглалтад орж, үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа

 

Монгол Улсын Үндсэн хууль болон, Төрийн албаны тухай хууль, Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна.

Засаг даргын Тамгын газар нь үндсэн орон тоонд удирдах  ажилтан-3,  гүйцэтгэх-14,  багийн Засаг дарга-7,  аймгаас удирдлагатай 7, нийт  29 албан хаагчтай  .

Засаг  даргын  Тамгын  газрын 2023 оны ажиллагсдын

нэрс,  албан тушаал

 

д/д

Ажиллагсдын нэрс

Албан тушаал

1

2

3

1

С.Энхтөр

Сумын Засаг дарга

2

Б.Бямбаням

Орлогч дарга

3

Б.Наранбаатар 

Тамгын газрын дарга

4

П.Батгэрэл

Баянбулаг 1 дүгээр багийн Засаг дарга

5

Т.Билэггэндэн

Оройнбууц  2 дугаар багийн Засаг дарга

6

Ж.Солонго

Буйлсан  3 дугаар багийн Засаг дарга

7

П.Мөнхжаргал

Могой  4 дүгээр багийн Засаг дарга

8

Д.Баттөр

Товгор 5 дугаар багийн Засаг дарга

9

Г.Баянжаргал

Зүүнхаяа 6 дугаар багийн Засаг дарга

10

 Б.Хүрэлбаатар

Баянсайр 7 дугаар баг

11

Б.Гэрэлмөнх

Санхүүгийн  албаны дарга

12

Д.Должинсүрэн

Сан хариуцсан нягтлан бодогч

13

Д.Анхтуяа

Нягтлан бодогч

14

С.Батхүү

Хөдөө  аж  ахуйг  тасгийн  мэргэжилтэн

15

О.Дашдаваа

Хөдөө аж ахуйн   тасгийн  мэргэжилтэн

16

Э.Бат-Эрдэнэ

Байгаль орчны хяналтын  улсын  байцаагч

17

Л.Дашмаа

2023-12-14 00:00:00