Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт
Аймгийн 2023 оны хөгжлийн төлөвлөөгөөний хэрэгжилт

Аймгийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт...

2024-01-14 16:40:18

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт

...

2024-01-14 16:30:02

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын мөөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт

...

2024-01-14 16:27:44

Дэлгэрэнгүй..