ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГА ХУВЬ ХҮНИЙ ТӨЛӨВШИЛ НИЙГЭМД ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛӨХ ВЭ" сургалт

ЛЕКТОР Д.БАТЖАРГАЛ "ХАРИЛЦАА ХАНДЛАГА ХУВЬ ХҮНИЙ ТӨЛӨВШИЛ НИЙГЭМД ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛӨХ ВЭ ?" СЭДВЭЭР СУМЫН ИРГЭДЭД ЛЕКЦ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАВ.

2022-11-07 16:06:18